Yhteystiedot ja tietosuojalomake

Ota yhteyttä

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laatimispäivä                    5.4.2018

Rekisterinpitäjä                Mäntsälän Karate ry, Urheilutie 4,04600 Mäntsälä

Rekisteriasioista vastaava Katja Koskinen

Rekisterin nimi                  Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä

Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen

Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta esim. avustusten hakua varten.

Rekisterin tietosisältö    

Rekisteröidyn täydellinen nimi, yhteystiedot ja muut rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot. Lasku- ja maksutiedot kausittain.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityvien itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa: Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksella jäsentietoja voidaan käyttää Suomen Karateliiton/ Suomen Wado-Ryu Karateliitto Ry (SWKL) tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen voi päivittää suostumustietonsa seuralle annettavalla ilmoituksella. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisterivastaava myöntää ja valvoo käyttöoikeuksia. Tunnukset annetaan vain toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Manuaaliset listaukset

Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

Rekisteröityneen jäsenen oikeudet

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Lisätietoja saa seuran yhteyshenkilöltä sähköpostitse.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaaminen. Lisätietoja antaa seuran yhteyshenkilö. Jokaisella rekisteröityneellä jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevien tietojen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

 

 

                   

 

Mäntsälän Karate
Harjoituspaikkana Mäntsälän Monitoimitalon Vihreässä salissa

 

Senseit:

Janne Koskinen (0400 853 261)

Katja Koskinen (044 3132 336)